Jdi na obsah Jdi na menu
 

Řád dojo

 
ŘÁD DOJO
 
1. Studovat karate-do znamená přijmout i jeho řád a disciplínu. Karatista musí být poctivý a upřímný, pomáhá druhým, má v úctě své učení a své dojo, chrání slabé, nemluví sprostě. Nesmí pro vlastní prospěch škodit jiným.Svým chováním dává najevo svůj přístup k bojovému umění, ke svému dojo a k tradici a filozofii karatedo.
 
2.Každý Karatista je povinen dodržovat etiku karate-do
*Shomen ni rei   (pozdrav při příchodu a odchodu z dojo )
*Sensei ni rei ( pozdrav s učitelem při začátku a ukončení tréninku )
*Otagai ni rei (pozdrav při cvičení )
 
3.Trénink se zahajuje ve stanovenou dobu "Sensei ni rei"
 
4.Trénink vede a za jeho průběh zodpovídá učitel-sensei.V případě jeho nepřítomnosti,přebírá jeho asistent vedení tréninku,není li přítomen ani on,přebírá vedení tréninku vždy nejvyšší technický stupeň.
 
5.Během cvičení mezi povelem "Yoi" a " Jame" je zakázáno mluvit a rušit klid. Je nutné cvičit soustředěně a naplno.Každý karatista musí bezpodmínečně poslechnout pokyny učitele-senseie.
 
6.Bez svolení učitele-senseie nesmí karatista opustit dojo ani přerušit trénink.
 
7.Při pozdním příchodu do dojo se může karatista zúčastnit cvičení pouze se svolením učitele-senseie. Po vstupu zaujme seiza a vyčká na pokyn učitele-senseie.
 
8.Každý karatista cvičí s krátce ostříhanými nehty, bez prstýnků, řetízků ,náušnic a podobných předmětů.
 
9.Každý karatista je povinen nosit Obi (pás) barvy nejvyššího dosaženého stupně KYU/DAN a čisté bílé karategi. Tolerována je i černá barva.
 
10.Každý karatista se zúčastňuje tréninku na vlastní odpovědnost a nebezpečí .
 
11.Při nachlazení (chřipka, angína a.pod.) Karatista do dojo nedochází, aby nenakazil ostatní studenty. Nikdo nesmí ohrožovat zdraví druhých.
 
12.při závažném porušení Řádu dojo a etiky karate může učitel-sensei, dotyčného karatistu vyloučit z tréninku.
 
13.Každý karatista je při tréninku zodpovědný za zdraví svého soupeře (partnera)
 
14.Nečlenové klubu mohou být přítomni cvičení pouze po dohodě s učitelem-senseiem, nebo jeho asistentem.
 
15.Na trénink karatista nemusí chodit,pokud však přijde musí trénovat soustředěně a naplno s klidnou, otevřenou a čistou myslí.
 
16.Dojo, učení, karate-gi a obi jsou posvátné. Karatista k nim přistupuje s nejvyšší úctou, pokorou a respektem.
 
17.Slušnost, úcta, upřímnost, respekt, ohleduplnost, sebekázeň, nesmiřitelnost s násilím a nespravedlností, mírumilovnost, soucit a pod., je to, oč musí karatista ve své každodenní činnosti usilovat. Karate není pouze výcvik bojových technik, ale hlavně chování a charakter člověka.