en-Sensei a žáci

13/03/2019

Vztah mezi učitelem a žáky má v karate zvláštní význam. Učitel se snaží provést své žáky nejprve základy a to pomocí opakování cvičení s velkým poměrem drilu. Později se snaží rozvíjet další dovednosti a odstraňovat slabé stránky u těch, kteří zůstali. Čím je žák pokročilejší, vidí sám více a více, kudy by se měl ubírat. S dosažením mistrovského stupně shodan (1. DAN) by měl student již schopen rozvíjet své karate sám, samozřejmě stále pod dohledem učitele. Pro učitele se v bojových uměních (ale nejenom tam) používá japonský výraz sensei (先生), který v překladu znamená ten, kdo přišel dříve. Sensei je zpravidla obklopen nejzkušenějšími studenty, kteří se nazývají senpaiové (先輩). Nejmladší a nejméně zkušení žáci se označují kohaiové (後輩). Linie kohai-senpai-sensei představuje v tréninku karate důležitou zásadu respektu ke zkušenějšímu a "služebně staršímu" z jedné strany a odpovědnosti a morální povinnosti předávat druhým své vědomosti a zkušenosti z druhé strany. Važte si těch, kteří se vám věnují ne pouze jako trenéři, ale jako učitelé a předejte toto jednou dalším.