en-Soutěže a závody

04/03/2019

Historie karate jako sportovní disciplíny není dlouhá a váže se k roku 1957, kdy se v Tokyu uskutečnilo 1. celojaponské mistrovství organizace JKA. Vzhledem k předchozímu dlouhému vývoji, kterým karate jako bojové umění prošlo, je však těchto 60 let zanedbatelným časovým úsekem. Každopádně, po masovém rozšíření karate do Evropy a Ameriky se sportovně soutěžní složka začala dynamicky rozvíjet a u některých organizací a oddílů tvoří základ činnosti. Po dlouholetém úsilí se světové organizaci karate WKF dokonce podařilo dostat karate na olympijské hry (Tokyo 2020).

V pojetí tradičního karate soutěžní činnost nelze přeceňovat a nadřazovat nad ostatní prostředky tréninku. Lze ji však považovat za vynikající příležitost pro trénink psychické odolnosti a porovnání svých dovedností s ostatními cvičenci. Závodní činnost není povinná, pouze doporučená aktivita zejména pro mladé pokročilé cvičence. V případě zájmu o plnohodnotnou vrcholovou sportovní přípravu je nutné specializovat své tréninky na konkrétní soutěžní disciplíny (kata / kumite). Zejména u mladších dětí však tento přístup rané specializace nelze doporučit.