en-Stupně a pásy v karate

03/03/2019

Systém stupňů v karate je rozdělen na žákovské (kyu) a mistrovské (DAN). Žákovské stupně začínají 8. kyu a sestupně pokračují až k 1. kyu (třetí hnědý pás). Mistrovské stupně odpovídají černému pásu a tvoří desetistupňovou řadu. Nižší stupně DAN patří cvičencům, kteří ovládli základy karate a mají vážný zájem o jeho dalším studiu. Teprve od 4. DANu je cvičenec považován za instruktora. 7. DAN je obvykle nejvyšší stupeň, kdy jeho nositel ještě aktivně cvičí či se dokonce účastní soutěží. Nejvyšší stupně (8. a vyšší DAN) nosí zpravidla zakladatelé stylů a škol, kteří karate mnohdy zasvětili celý svůj život. 10. DAN je vysoké čestné uznání vyhrazené několika největším osobnostem karate (fakticky pouze Japoncům). Každý stupeň (STV = stupeň technické vyspělosti) se uděluje na základě zkoušek, na které se adept průběžně připravuje a které sestávají z prokázání praktické znalosti základních technik (kihon), formy řízeného boje (kumite) a sestavy (kata). Na zkoušky se může přihlásit každý, je však vhodné respektovat doporučení trenéra, pod kterým cvičenec trénuje. Termín zkoušek je vyhlašován vždy minimálně 2x ročně a dostatečně dopředu. Poplatek za zkoušky se řídí směrnicemi Pražského svazu karate a interní směrnicí oddílu. Zkoušky se stávají platnými zápisem do průkazu. Udělený stupeň zůstává nositeli navždy, proto je vždy velkým závazkem pro jeho další cvičení.