Soustředění

21.04.2018

Oddíl pořádá minimálně 1x ročně, zpravidla v létě, 7denní soustředění. Termíny jsou vždy několik měsíců předem oznámeny v sekci kalendář. Soustředění je obecně vhodné pro všechny cvičence a slouží k intenzivnímu seznámení se se cvičením karate a to i z jiné strany než je možné během roku, utužení kolektivu a také v neposlední řadě překlenutí letních prázdnin, kdy pravidelné tréninky neprobíhají. Může také pomoci k návratu k pravidelným tréninkům těm, kteří z různých důvodů vynechali větší počet tréninků.

Konkrétní nabídka soustředění je zde:

20. - 27. 8. 2022