Časté dotazy a další informace

Diváci na běžných hodinách mohou být pouze ve výjimečných případech (1. hodina karate svého dítěte, doprovod dítěte, který nemá kde jinde zůstat, atd.) a to po dohodě s trenérem. Naopak, rodiče, kteří cvičí s dětmi, jsou vždy vítáni!

Dle řádu Dojo karatista v době nemoci na trénink nedochází - zejména z ohledu k ostatním, aby je nenakazil. V případě zranění je na jeho uvážení, zda na trénink dorazí a bude cvičit s omezením či se třeba jen dívat. V případě pochybností konzultujte prosím s trenérem.

Ztráta zájmu

05.05.2018

Dočasná ztráta zájmu a změny priorit jsou v dětském věku běžné a souvisí s vývojem a sebeuvědomováním. Pokud je ztráta zájmu trvalejší a dítě již nechce navštěvovat tréninky, lze navrhnout pauzu. Důležité je znát důvody a ty oznámit včas trenérovi, neboť někdy i neřešená banalita může přerůst v trvalou nechuť, což nikdo nechce. Na druhou stranu...

Vztah mezi učitelem a žáky má v karate zvláštní význam. Učitel se snaží provést své žáky nejprve základy a to pomocí opakování cvičení s velkým poměrem drilu. Později se snaží rozvíjet další dovednosti a odstraňovat slabé stránky u těch, kteří zůstali. Čím je žák pokročilejší, vidí sám více a více, kudy by se měl ubírat. S dosažením mistrovského...

Historie karate jako sportovní disciplíny není dlouhá a váže se k roku 1957, kdy se v Tokyu uskutečnilo 1. celojaponské mistrovství organizace JKA. Vzhledem k předchozímu dlouhému vývoji, kterým karate jako bojové umění prošlo, je však těchto 60 let zanedbatelným časovým úsekem. Každopádně, po masovém rozšíření karate do Evropy a Ameriky se...

Literatura

22.04.2018

Zdrojů o karate je nespočet. Lze doporučit například tuto literaturu:

Vyjdeme-li z obecně přijímaného faktu, že sportování je prospěšné nejen pro fyzické, ale i duševní zdraví, není jistě na škodu se mu v rámci svých možností věnovat. Vyzkoušet karate či jiná bojová umění různých stylů a škol dnes není v Praze ani zbytku ČR problém. Obecně je dokonce možné a dobré sporty kombinovat, a zamezit tak jednostrannému...

Soustředění

21.04.2018

Oddíl pořádá minimálně 1x ročně, zpravidla v létě, 7denní soustředění. Termíny jsou vždy několik měsíců předem oznámeny v sekci kalendář. Soustředění je obecně vhodné pro všechny cvičence a slouží k intenzivnímu seznámení se se cvičením karate a to i z jiné strany než je možné během roku, utužení kolektivu a také v neposlední řadě překlenutí...

Systém stupňů v karate je rozdělen na žákovské (kyu) a mistrovské (DAN). Žákovské stupně začínají 8. kyu a sestupně pokračují až k 1. kyu (třetí hnědý pás). Mistrovské stupně odpovídají černému pásu a tvoří desetistupňovou řadu. Nižší stupně DAN patří cvičencům, kteří ovládli základy karate a mají vážný zájem o jeho dalším studiu. Teprve od 4. DANu...

Cvičení karate je obecně vcelku nenáročné na vybavení. Pro běžné cvičení stačí začátečníkům pohodlné sportovní vybavení. Cvičí se naboso. Z důvodů bezpečnosti a také v souladu s etiketou odkládají cvičenci před cvičením veškeré náramky, přívěsky, náušnice, prstýnky a jiné podobné předměty. V odůvodněných případech lze malé náušnice ponechat či...

Omezená docházka je možná a v zásadě je samozřejmě lepší než žádná. Je však nutné upozornit na úskalí výpadků několika tréninků v řadě z důvodů prázdnin, svátků, nemoci, atd. a následného těžšího návratu k pravidelnému cvičení. I toto však lze řešit např. dočasným zintenzivněním. Druhým úskalím, zejména u dětí, je jejich "přetěžování" vysokým...

Přihlášení

21.04.2018

Oddíl je otevřen všem zájemcům ochotným respektovat pravidla oddílu (řád dojo) a zásady karate (zejména etiketa). Hromadný nábor dětí je zpravidla otevřen v září a říjnu, ale je možné se po dohodě s trenérem připojit kdykoli během roku. Neexistují obecně žádná omezení týkající se pohlaví, věku, tělesného stavu či sociálně kulturního původu...