Velmi smutná zpráva

15.10.2020

V sobotu 10. 10. 2020 nás navždy opustil bývalý dlouholetý předseda a hlavní trenér PSK OLYMP Praha Karate pan Josef Prchal.

Byl členem oddílu od jeho založení v roce 1972, přičemž jako předsada jej vedl od roku 1981.

Jako trenér působil celkem 46 let a to až do svých posledních dní.

Coby zkušební komisař vyzkoušel za 43 let nespočet adeptů na vyšší technické stupně, přičemž takto udělené stupně měly vždy velkou váhu.

Bývalý několikanásobný mistr ČR v kategoriích jednotlivců i družstev sportovní karate záhy opustil a dále rozvíjel tradiční přístup založený na odkaze bratrů Kolářů.

Znalec karate a aikida v posledních letech nacházel zálibu také ve studiu kyusho karate a Chen Taiji Quan. 

Býval kritikem pronikání sport byznysu do bojových umění. V oddíle nikdy nehleděl na počet členů jako spíše na jejich zájem o studium a hlásal, že žák si svého učitele vždy najde sám, nikoli naopak, natož jakoukoli formou podbízení.

Vzhledem k tomu, že se v posledních cca 20 letech v zásadě distancoval od soutěží a funkcionářských činností, nebyl pro mladou generaci českého karate zřejmě znám a jeho odkaz možná nebude dlouho doceněn. Avšak pro svůj oddíl a pro ty, co měli možnost pod jeho vedením cvičit, zůstane tou největší osobností a hodnoty, které vyznával, přetrvají v mnohých navždy.